Θέματα: ‘αναχώματα’

1 εκ. ευρώ κονδύλιο για τα αναχώματα του Δερείου

anaxomata

Κι άλλο κονδύλιο ύψους των 1.635.227,26 ευρώ εγκρίθηκε για ανάπτυξη δικτύου φραγμάτων στην περιοχή του Δερείου. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπτυξη δικτύου φραγμάτων για τη διευθέτηση της δράσης των χειμαρρικών υδάτων και διαχείρισής τους στην περιοχή Δερείου».