ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΘΟΡΙΟΣ

Από 5,50€  – 10,50€ ο δημοσιογραφικός πόντος

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
6€ η δημοσίευση

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών: 50,00 €
Δήμων: 100,00 €
Τραπεζών: 100,00 €
Οργανισμών: 100,00 €
Α.Ε.: 100,00 €
Eξωτερικού: 120,00 €

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Ιδιώτες – Τελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 0,45 ΕΥΡΩ/χιλ. 2. Ν.Π.Δ.Δ.: 0,18 ΕΥΡΩ/χιλιοστό

Χειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη, δεν επιστρέφονται. Ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη θέση της εφημερίδας.


ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 25520  27333, 27939
FAX : 25520 26919

e-mail : methorio@otenet.gr