Την αντίδρασή τους για τη μεταβίβαση ακινήτων στο ΤΑΙΠΕΔ εκφράζουν οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

taiped_0

Ψήφισμα με το οποίο ζητούν την απαγόρευση μεταβίβασης ακινήτων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ στο ΤΑΙΠΕΔ εξέδωσε το ΔΣ της ΠΕΔ. Το ψήφισμα αναφέρει: «Το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Αν. Μακεδονίας και Θράκης  παρακολουθώντας στην περιφέρειά μας τη λειτουργία του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ με την μεταβίβαση της κυριότητας σε αυτό  ακινήτων που ήδη οι Δήμοι της περιφέρειάς μας  είχαν την χρήση, διαπιστώνουμε ότι: Παραβιάζεται η φιλοσοφία του νομοθέτη που ήθελε την μεταβίβαση της κυριότητας  ακινήτων μόνο αναξιοποίητων. Οι Δήμοι  έχουν την χρήση αυτών των ακινήτων τα οποία αξιοποίησαν και συνεχίζουν να αξιοποιούν αποτελούν δε αυτά κομμάτι της περιουσίας των τοπικών μας κοινωνιών. Εξαρτώνται δε πλήρως οι τοπικές μας κοινωνίες από αυτά και οι δημότες μας είναι πλήρως ταυτισμένοι με αυτά. Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ δικαιούται και υποχρεούται να αξιοποιήσει ακίνητα που είναι αποσυνδεδεμένα  από τους Δήμους και αναξιοποίητα, μη δυνάμενα άλλως να αξιοποιηθούν μη δικαιουμένου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) να αποκτήσει κυριότητα παρά μόνο σε αυτά.  Τα ακίνητα που είτε είναι ήδη αξιοποιημένα από τους Δήμους μας είτε δύναται να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο, είτε τα ακίνητα που δηλώνουν οι Δήμοι την πρόθεσή τους να αξιοποιηθούν από αυτούς πρέπει να παραμένουν στη χρήση των Δήμων, καθώς και εκείνα τα οποία δεν ανήκουν μεν σήμερα κατά χρήση, αλλά αποτελούν ζωτικής σημασίας ακίνητα συνδεδεμένα με την μελλοντική ανάπτυξη των Δήμων. Απαιτούμε κατόπιν τούτων την απαγόρευση μεταβίβασης της κυριότητας σε οποιονδήποτε τρίτο, όλων των ανωτέρω ακινήτων που είτε βρίσκονται στη χρήση οι Δήμοι είτε προτίθενται με αποδεδειγμένη βούληση να πάρουν τη χρήση προς αξιοποίησή τους».

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.....