Εγκρίθηκε η πρόσληψη 18 ατόμων στον Δήμο Ορεστιάδας

dimarxeio orestiadas

Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, στις 4 Απριλίου 2017, εγκρίθηκε η πρόσληψη συνολικά 18 ατόμων,  δεκαέξι (16) ΥΕ εργατών και δύο (2) ΔΕ Οδηγών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας, τρίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Με βάση το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τον Σχεδιασμό και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017, θα πρέπει ο Δήμος Ορεστιάδας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Οπότε προχώρησε στην έγκριση πρόσληψης δεκαέξι (16) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας) και δύο (2) ΔΕ Οδηγών (πυροπροστασίας), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας, τρίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (άρθρο 206 του Ν.3584/2007) και δεκαέξι (16) ΥΕ Εργατών (πυροπροστασίας) 2) δύο (2) Οδηγούς (ΔΕ) (πυροπροστασίας)

Η αντιπυρική περίοδος ορίζεται κάθε χρόνο, από 1/5 έως 31/10 διάστημα κατά το οποίο ο Δήμος  και το τμήμα Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία) πρέπει να προβούν σε σειρά επεμβάσεων ούτως  ώστε να επιτευχθεί η αντιμετώπιση και καταστολή των πυρκαγιών.

Για την  πρόληψη πυρκαγιών θα πρέπει να προβούμε στην εκτέλεση  των παρακάτω

Απαραίτητων εποχικών εργασιών:

α] καθαρισμός παλαιών  σκουπιδότοπων  από  εύφλεκτα  υλικά  και  βλάστηση

β] καθαρισμός  περιμετρικά των  container συγκέντρωσης σκουπιδιών στις τοπικές κοινότητες του Δήμου

γ] καθαρισμός  από  εύφλεκτα  υλικά  και  βλάστηση  αλσυλλίων  (  Αλσύλλιο  Λεπτής,  Αλσύλλιο  Στέρνας,  Αλσύλλιο Μεγ. Δοξιπάρας, Αλσύλλιο Πενταλόφου, Αλσύλλιο Σπηλαίου και Αλσύλλιο Δικαίων και χώρος  αναψυχής Καστανεών)

δ] φύλαξη κεντρικού σκουπιδότοπου μετά το οριστικό κλείσιμο για την αποφυγή  εκ  νέου  απόρριψης  απορριμμάτων,

ε)  καθαρισμός  αρχαιολογικού  χώρου    Μικρής Δοξιπάρας  και

στ)  καθαρισμός βλάστησης πέριξ της μονής Αγίας Σκέπης  – Παρασκευής στην Βύσσα.

Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση  Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας τριών μηνών, καθότι το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών  του Δήμου μας που αποτελείται από 4 Δημοτικές Ενότητες και 27 Τοπικές Κοινότητες.

Η πίστωση είναι εξασφαλισμένη και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Δήμου.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.....