ΕΛΓΑ: Εκδόθηκαν τα πορίσματα για τις ζημιές των καλλιεργειών της Ορεστιάδας

anaxwmata_ebros

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α απέστειλε 27 Ιουλίου 2015, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 09/11/2014 στις καλλιέργειες παραγωγών της τοπικής κοινότητας Ορεστιάδας. Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 05/08/2015. Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργεια/Εκτροφή που υπέβαλε.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.....